Home » Android. Receptury by Ian F Darwin
Android. Receptury Ian F Darwin

Android. Receptury

Ian F Darwin

Published February 6th 2013
ISBN : 9781457178184
ebook
Enter the sum

 About the Book 

Sprawdzone rozwi?zania dla programistow platformy Android!Android jest obecnie najpopularniejsz? platform? dla telefonow komorkowych i tabletow. Liczba aktywacji to setki tysi?cy w ci?gu jednego dnia. Sk?d wzi a si? ta popularno Nie bez znaczenia s?MoreSprawdzone rozwi?zania dla programistow platformy Android!Android jest obecnie najpopularniejsz? platform? dla telefonow komorkowych i tabletow. Liczba aktywacji to setki tysi?cy w ci?gu jednego dnia. Sk?d wzi a si? ta popularno Nie bez znaczenia s? tu banalnie prosta integracja z serwisami spo?eczno?ciowymi oraz ogromny wybor aplikacji i sprz?tu, w ktorym mo?na przebiera? bez ko?ca. Android jest rownie? faworytem deweloperow oprogramowania. Dzi?ki temu, ?e platforma jest oparta o j?zyk Java, mog? oni b?yskawicznie wykorzysta? posiadan? wiedz? oraz znane narz?dzia. Ta mieszanka jest skazana na sukces!Ksi ka, ktor? trzymasz w r?kach, pomo?e Ci odnie sukces. Nale?y ona do ulubionej serii programistow - Receptury. Znajdziesz tu najlepsze przepisy na rozwi?zanie typowych problemow. W trakcie lektury nauczysz si? b?yskawicznie konfigurowa? ?rodowisko pracy, tworzy? kopie zapasowe danych aplikacji oraz testowa? Twoje dzie?o. Ponadto sprawdzisz, jak komunikowa? si? mi?dzy procesami, tworzy? zaawansowan? grafik? oraz wy?wietla? materia?y multimedialne. Przekonasz si? rownie?, jak ?atwo uzyska? informacje z odbiornika GPS, sterowa? diod? LED w urz?dzeniu oraz przygotowa? aplikacj? do dystrybucji i sprzeda?y. Ksi ka ta powinna trafi? w r?ce wszystkich pasjonatow systemu Android!Si?gnij po t? ksi k? i: sprawd?, jak uzyska? informacje z odbiornika GPSb?yskawicznie przygotuj swoje ?rodowisko pracytworz zaawansowane elementy graficzneprzygotuj aplikacj? do publikacjiWyprobuj najlepsze przepisy dla Androida!